Fabrika-i Hümayunların Yönetim, Muhasebe ve Denetim Uygulamaları


YAZICI K., OKTAY S., BOZKURT S., AKBAŞ H. E.

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)