İkiz Açıklar Olgusu: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler için Frekans Yaklaşımı


Yay G. G., Yay G. G.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.37, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)