Türkiye de Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Endeksi


Creative Commons License

Kireçci M. A., Bacanlı H., Erişen Y., Karadağ E., Çeliköz N., Dombaycı M. A., ...More

Efe Akademi, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Efe Akademi
  • City: İstanbul
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’de Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Endeksi” adlı bu eser, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)’nın talebi ve desteği doğrultusunda Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ASEM) tarafından yürütülen ve tamamlanan proje çalışması ve sonuçlarına dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Eserde özelde; YTB tarafından Türkiye’de yükseköğrenim görmek, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen yabancı öğrencilere sağlanmakta olan Türkiye burslarının, uluslararasılaşma bakımından en uygun üniversitelere yönlendirilerek, bursların mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde kullanılması, genelde ise; Türkiye’deki bütün üniversitelerin uluslararasılaşma düzeyini belirleme çalışmalarına yol gösterebilecek kapsam ve nitelikte bir endeksin oluşturulması süreci ve sonuçları yansıtılmaktadır.