Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Ülkemizin Stratejisi


OKUTAN M.

Yerel Kalkınma Sempozyumu, YEKAS’18, Bolu, Turkey, 18 - 19 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey

Abstract

Enerji kaynaklarını yenilenemeyen ve yenilenebilir olarak iki grupta değerlendirilmektedir. Aslında, doğada yenilenemeyen enerji türü düşünülmediği gibi oluşum sürecine bağlı bu sınıflandırmaya gidildi. Enerji kaynaklarının oluşumu, yenilenmeleri çok uzun süre alan fosil esaslılar ile doğrudan enerjiye dönüşümü sağlanabilen aşamalara dayanmaktadır. Yenilenemeyen ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak iki grupta aşağıdaki gibi toplanmaktadır. Yenilenemeyen (tükenebilir) enerji kaynakları: petrol, kömür, doğalgaz esaslı en temel fosil kaynakları olup aynı zamanda, nükleer enerji stratejik önemi olup, radyoaktif elementlerin zenginleştirmesine bağlı tükenebilir yapısından dolayı bu sınıfta yer almaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarını ise; biyo-kütle, hidroelektrik, jeotermal, rüzgar, güneş, hidrojen, dalga ve gelgit enerjisi gibi alternatif enerjiler bu kapsamada yer almaktadır. Enerji elde etme çeşitliliği açısından zenginliği ve doğrudan enerjiye dönüşüm kolaylığı sağlayan çözüm süreçleri çevresel faktörleri dikkate alarak sunmaktadır. Dünya'daki hızla artan enerji açığının yenilenemeyen enerji kaynaklarıyla karşılanamayacağı durumu ortada olup alternatif kaynak ve Ar-Ge çalışmaları gelişmiş ülkelerde hızlanmaktadır. Ayrıca, fosil yakıtların elde edilmesinde ve enerjiye dönüştürülmesinde çevresel tehlikeleri beraberinde sürüklemektedir. Fosil yakıtlar atmosfere karbondioksit, kükürt, azot ve metan olmak üzere sera gazı salınımına neden olmaktadır. Atmosfere yayılan bu sera gazlarının neden olduğu küresel ısınma, buzulların erimesine dayalı iklim değişikliği gibi küresel sorunları beraberinde getirecektir.