Susuz Ortam Titrasyonları: Bazı Sekonder Aminlerin Potansiyometrik Tayini


KOCAOBA S. , Afşar H.

20. Ulusal Kimya Kongresi