KENT MÜZELERİNDE GÖÇMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE KÜLTÜR POLİTİKALARI: KOPENHAG MÜZESİ ÖRNEĞİ


Sevüktekin A., Tezcan Akmehmet K.

Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.15, no.2, pp.45-59, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.45-59
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Migration is an important global phenomenon that affects social and cultural life and also raises issues related to cultural diversity. With the understanding of the inclusive museum, it has been discussed the representations and participation of migrants in the museums. Due to the fact that the immigration density in the world is in the cities, CAMOC, which is interested in migration and urban interactions, adopting one of its themes as “migration and city museum” to encourage the city museums to work towards migrants. Through the example of Museum of Copenhagen, the aim of this article is to examine the situations and policies that are effective for the city museums in the conduct of their works on immigrants. Based on the findings of the literature review, the Museum of Copenhagen is investigated by looking at CAMOC's works on migration and the city, UNESCO and ICOM's declarations and recommendations, Danish and Copenhagen cultural policies towards migration and social inclusion. It had been determined that there are legal regulations and incentives affecting museums in Denmark; Non-governmental organizations are effective in the development of cultural diversity and social inclusion in Denmark; Danish and Copenhagen cultural policies and strategies were developed in line with them and all these cases were shaped the Museum of Copenhagen‟s works on migrants.

Göç, sosyal ve kültürel yaşamı etkileyen kültürel çeşitlilik ile ilgili sorunları da gündeme getiren önemli bir küresel meseledir. Kapsayıcı Müzeler anlayışıyla göçmenlerin müzelerde temsili ve müzeye olan katılımları tartışılmaktadır. Dünya genelinde göçmen yoğunluğunun kentlerde olmasından kaynaklı, göç ve kent etkileşimiyle ilgilenen CAMOC ana temalarından birini "göç ve kent müzeleri" olarak benimseyerek kent müzelerini göçmenlere yönelik çalışmalar yürütmeleri için teşvik etmektedir. Bu makalenin amacı kent müzelerinin göçmenlere yönelik çalışmaların belirlenmesinde etkili olan durumları ve politikaları Kopenhag Müzesi örneği üzerinden incelemektir. Makale kapsamında alan yazın taraması bulgularına dayalı olarak Kopenhag Kent Müzesi‟ndeki göçmenlere yönelik çalışmalar; CAMOC‟un göç ve kentle ilişkili çalışmaları, UNESCO ve ICOM‟un bildiri ve tavsiyeleri, Danimarka ve Kopenhag kültür politikalarının göç ve kapsayıcılığa yönelik yaklaşımları ele alınarak incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, Danimarka‟daki müzelerin göçmenlere yönelik çalışmalarını etkileyen yasal düzenlemeler ve teşviklerin bulunduğu; Danimarka‟da kültürel çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışının gelişmesinde üyesi olduğu sivil toplum kuruluşlarının etkili olduğu; Danimarka ve Kopenhag‟ın kültür politikalarını ve stratejilerini bunların doğrultusunda geliştirildiği ve tüm bu durumların Kopenhag Müzesi‟nin göçmenlere yönelik çalışmalarını biçimlendirdiği tespit edilmiştir.