Investigating leverage effect on Turkish stock market with ARCH models within two sub-groups


DEMİR İ., ÇENE E.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.41, no.2, pp.214-226, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Predicting the stock market movements have always been a very interesting subject to study. The most important concept that is related with stock market movements is volatility which is a measure of mobility at the market. In this study, by using IMKB indexes closing values at the period of 04.11.2002 – 25.11.2011, two sub-periods are defined and with the help of different ARCH models, it is tried to find any structural differences between these sub-periods with the help of leverage effect.
Borsa hareketlerinin tahminlenmesi her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur. Borsa hareketleriyle yakından ilişkili kavramlardan en önemlisi, borsadaki oynaklığı ifade eden volatilite kavramıdır. Bu çalışmada, 04.11.2002 – 25.11.2011 dönemindeki İMKB 100 endeksindeki kapanış değerleri kullanılarak, dönem iki alt döneme ayrılmış ve kurulan çeşitli ARCH modelleri yardımıyla, dönemler arasında yapısal olarak bir farklılığın olup olmadığı kaldıraç etkisi yardımıyla incelenmiştir.