LEARNING FRUIT AND VEGETABLES IN PRIMARY SCHOOL


Creative Commons License

Aygün A., Yeşilyurt M.

NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES, vol.6, no.7, pp.115-120, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Toplumların gelişmişlik seviyeleri, kullandıkları eğitim-öğretim programları ile yakından alakalıdır. Öğrencilerin  öğrendiklerini günlük yaşama yansıtılabilme ve kullanabilme becerisi eğitim öğretimdeki başarıyı göstermektedir. Hayat  bilgisi dersinin anlatımında kullanılacak materyaller konunun içeriğine ve sınıf düzeyine uygun olarak hazırlanmalıdır. Diğer taraftan her çocuğun öğrenme biçimi farklıdır. Bu yüzden öğrencilere tek bir kalıp yöntem ile dersleri öğretmek hem öğretici hem de öğrenen açısından zor olacaktır. 

Çalışmada ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersinde “meyveler ve sebzeler” konusunu teknolojik içerikle ve geleneksel içerikle öğrenme biçimleri incelenmektedir. Sonuçlar gösteriyor ki, öğrenciler teknoloji ile eğitim aldıklarında geleneksel yöntemlere göre daha etkin bir şekilde öğrendiği tespit edilmiştir. Son testte iki grup arasındaki bilgi puanı farkı 2,00 olarak hesaplanmıştır. Ön testte iki grup puanı eşit iken öğrenim sonunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı  bir fark oluşmuştur. 

Hayat bilgisi dersi çocukların yakın çevresini daha iyi tanıyıp algılayabilmesini sağlar. Bu bağlamda öğretilenlerde  öğrencilerin aktif rol alması önem arz eder. Günümüz çocuklarının teknolojiye olan merak duygusu onları geleneksel  yöntemlerden sıkabilir. Bu yüzden eğitim sisteminde şartlar elverdiği kadar yeni yöntemlere ve teknolojiye fırsat vermek  gerekir. Bu uygulamada öğrencilerin teknoloji ile eğitiminin geleneksel öğrenme yöntemine göre daha iyi olduğu sonucuna  ulaşılmıştır. Objektif gözlemci olan araştırmacı kimliğine göre öğrenciler, aktif rol aldığı derslerde, teknolojinin kullanıldığı derslerde daha başarılı ve daha istekli olmuştur. Bilgilerin kalıcılığı ve öğrenmenin kolaylığı bakımından hayat bilgisi  dersinde teknolojik materyallerin kullanılması sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Çocuk, meyve-sebze, ilkokul