Türkiye Kadastrosu ve Toprak Reformu, Kadastronun Toplumsal Boyutu


DEMİR H.

TMMOB Toprak Reformu Kongresi, 01 November 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text