Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Bölünmenin İş İlişkilerine Etkisi


GÜNDOĞDU G. , KAPLAN H. A.

İş Dünyası ve Hukuk Prof Dr Tankut Centel e Armağan, , Editör, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 2007

  • Basım Tarihi: 2007
  • Yayınevi: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını
  • Editörler: , Editör