Okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesinde metin kullanımı: Türkçe ders kitaplarındaki metinler üzerine bir inceleme


KARAKUŞ N., Karacaoğlu M. Ö.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.11, pp.50-78, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier