Etanolün V2O5-WO3-SiO2 Katalizörlüğünde Yükseltgenme Ürünlerinin İncelenmesi


Avciata U. , Demiryurek B. , AVCIATA O.

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 01 Mayıs 2003