Lise öğrencilerinin derse katılmaya motive olmaları ile okul tükenmişliği arasındaki ilişkinin incelenmesi


Aypay A., Eryılmaz A.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.26-44, 2011 (Peer-Reviewed Journal)