Nörodejeneratif Hastalıklarda Plazma Biyobelirteç Düzeylerinin Araştırılması


Bertan E. , Topuz Ata D., Günel A., Vural Korkut Ş.

Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2019, pp.362

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.362

Abstract

Nörodejeneratif hastalıklar nöronların ilerleyici işlev bozukluğu ve nöron kaybı ile karakterizedir [Kovacs, 2018]. Bunlardan Multipl skleroz (MS), beyin ve omuriliğin gri ve beyaz maddesinde lezyonların birikmesiyle oluşan fiziksel veya bilişsel bozukluğa yol açan merkezi sinir sisteminin kronik, enflamatuar bir hastalığıdır. Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS), primer motor korteks, beyin kökü ve omurilik motor nöronlarının dejenerasyonu sonucu kasların zayıflamasıyla seyreden  bir hastalıktır.

MS ve ALS, genetik ve çevresel faktörlerden etkilenen heterojen, bağışıklık aracılı olarak gelişen ve motor nöronlarda dejenerasyona neden olan, demiyelinizan  ilerleyici hastalıklardır. Nöroaksonal hasarın güvenilir şekilde ölçülmesi teşhis ve tedaviyi değerlendirmek açısından önemlidir. Nörodejeneratif hastalıklarda nöroaksonal hasarla birlikte çeşitli proteinlerin seviyeleri sadece beyin omurilik sıvısında (BOS) değil, kanda da yükselir ve nedensel yolaklardan bağımsız olarak nöroaksonal hasarı gösterir [Khalil, 2018].

Çalışmalarımızda nörofilament hafif zincir (Nf-L) ve miyelin basic protein (MBP) düzeylerinin  ALS ve MS hastaları ile sağlıklı ve nörolojik kontrol gruplarında karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.  Hasta ve kontrollerden alınan kanların plazma kısımları ayrılmıştır. Protein miktar ölçümü için ELISA sandviç yöntemi kullanılmaktadır. Veriler SPSS 23.0 programı ile analiz edilmektedir.