Yeni Kurulan Üniversitelerde Örgütsel Bağlılık Sorunu, Afyon Kocatepe Üniversitesi


AYDEMİR M., Erşan C.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.13, no.1, pp.55-72, 2011 (Peer-Reviewed Journal)