Türk Populasyonunda Ankilozan Spondilit için İnterlökin 23 Reseptör Polimorfizminin Genotiplenmesi ve Analizi


NURAL B., ERDEMİR A., MUTLU Ö., BALIK D.

4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Afyon, Türkiye, 21 - 24 Ağustos 2015

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Afyon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye