Psikolojik Danışman Adaylarının Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Eylemli Kişilik Özelliklerine, Öznel Iyi Oluşlarına ve Risk Faktörlerine Göre Incelenmesi


Creative Commons License

Yüksel Şahin F., Gündüz M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research (MLA-EBSCO), vol.12, no.68, pp.770-781, 2019 (Peer-Reviewed Journal)