SANATSAL BI·R BELGE OLARAK SURNAME-I· HUMAYUN MI·NYATU¨RLERI· VE TOPLUMSAL ANLAMLARI


Türkmenoğlu D.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.26, pp.98-111, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 26
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.98-111
  • Yıldız Technical University Affiliated: No

Abstract

Günümüzde Surname-i Humayun minyatürleri Osmanlıların toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşamı üzerine önemli bir belge olarak değerlendirilmektedir. Surname-i Humayun minyatürlerine konu olan Şenlik etkinliklerinin, ilk Türk topluluklarından Osmanlılara kadar süren rolü düşünüldüğünde bunların toplumsal yapının devam ettirilmesinde kazandıkları bütünleştirici işlev önemlidir. Bu bağlantı çalışmada, Surname-i Humayun minyatürlerinin birer sanat eseri olarak incelenmesi yanında, bunların toplumsal bir belge olarak ele alınmasını gerektirmiştir.

Diğer yönden Batı anlayışına dönük çağdaş Türk sanatında geleneksel sanat formlarımızı temsil eden minyatürlerle bağlarımızın koparılmış olması dikkat çekicidir. Çağdaş Türk sanat oluşumlarında minyatürler, tarihsel uzaklığı belirten bir belge olarak değerlendirilirken aynı zamanda estetik önemleri de göz ardı edilmektedir. Bunlara ilişkin yeni bakış ıları oluşturabilmek, günümüz Çağdaş Türk Sanatı’nda geleneksel üslup ve yöntemlere duyulan kopukluğun giderilmesi için önem kazanmıştır. Bu anlamda Surname-i Humayun Minyatürleri’nin sanatsal üslup özellikleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun toplumsal yapısı bağlamında ele alınmıştır.