The Development of Individual Creativity: A Deep View to the Creative Thinking Techniques


Turan A., Işıldaklı Z.

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2019, pp.39-40

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.39-40
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüz rekabet ortamında yeni bir iş kurmak, var olanı geliştirmek, rakipler üzerinde rekabet avantajı yaratmak, hızlı değişen şartlara ayak uydurmak, yeni fırsatlar oluşturmak ve en önemlisi bunları sürdürülebilir kılmak, kurum ve/veya bireylerin en önemli problemlerinden bir tanesidir. Hem örgüt hem de bireysel düzeydeki bu problemlerin aşılmasında ise, bireysel yaratıcılıkların geliştirilmesi bir çözüm önerisi olabilir. Bu çalışmada; yaratıcılık becerisinin farklı düzeylerde de olsa her bireyde doğuştan var olan bir yetenek olduğu varsayımından yola çıkılarak, bireylerin kendi yaratıcılık potansiyellerinin ne ölçüde farkında oldukları ve belirli eğitim ve teknikler ile bu potansiyelin nasıl geliştirilebileceği araştırılmıştır. Kavramının literatürde derinlemesine incelenmesi sonucu, yaratıcılık becerilerinin öğrenilebileceği ile ilgili birçok üstü kapalı ifadeye rastlanmıştır. Hatta yaratıcı düşünce teknikleri adı altında, bireylere nasıl yeni, farklı, özgün fikirler üretebilecekleri ve bu teknikleri nasıl hayatlarına adapte edebilecekleri konusunda açıklamalar içeren birçok teknikten bahsedilmektedir. Bireysel yaratıcılıkların geliştirilmesi konusuna bir ışık tutabilmek amacıyla, bu çalışmada; literatürde geçen yaratıcı düşünce tekniklerinden beyin fırtınası, yanal düşünme, altı şapka, sinektik, yaratıcı drama, scamper, gibi tekniklerin kazandırdığı becerilerin ortak noktaları tanımlanmıştır. Ayrıca Mattimore (2017)’ın ortaya attığı, varsayımları sorgulama, yönlendirilmiş dilekler, yirmi soru, ‘ve’ tekniği, sözcükleri birleştirme, fikir kancaları, patentlerden ilham alma, trend bükme, en kötü fikir tekniği gibi dokuz ayrı yaratıcı düşünce tekniği de diğer tekniklere dahil edilerek toplam on beş teknik üzerinde detaylı analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda bireylerin yaratıcılık becerilerinin öğrenilebileceği, geliştirilebileceği ve bu gelişimin de ölçülebileceği sonucuna ulaşılmıştır.