Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.12.2012 Günlü, 19825 Sayılı Kararıyla 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi Uyarınca Re’sen Onaylanan Ve 09.01.2013-07.02.2013 Tarihleri Arasında Askıya Çıkarılan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Beytepe (Lodumlu) Mahallesi, 27030 Ada, 1 No.Lu Parsel Sayılı Taşınmazın Bulunduğu Alan İle İlgili Karar Uyuşmazlığına İlişkin Teknik Rapor


Yenen Z., Aktuğlu Aktan E. Ö., Hamamcıoğlu C. C.

T.C. ANKARA 10. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI, pp.27, Ankara, 2019

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2019
  • City: Ankara
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes