Aktif Karbon Üretimi Amacıyla Zeytin Yaprağının Termal Özelliklerinin İncelenmesi


Kantürk Figen A., PİŞKİN S.

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi