Aktif Karbon Üretimi Amacıyla Zeytin Yaprağının Termal Özelliklerinin İncelenmesi


Kantürk Figen A. , PİŞKİN S.

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

Atıf İçin Kopyala