OKUL ÖNCESİ ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ HAYVAN KARAKTERLERİN GELİŞTİRİLME YOLLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Baş B., Ucuzsatar N.

TEKE, vol.9, no.1, pp.336-353, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.7884/teke.4759
  • Journal Name: TEKE
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.336-353
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to determine how personalized animal characters in children‟s literature in preschool children and character traits are developed.  This study was carried out with the case study and was structured with embedded single case study. The research objects of the study consist of 33 children‟s books which include personalized animal characters, which were written by native authors in the narrative genre for pre-school period selected by criterion sampling The children's books in the study were accepted as documents and the analysis process was carried out with document analysis. Taking the indicators determined by Sever (2010) and Lukens (2007) into consideration, in accordance with the opinions of field experts, a form was developed. Later, all the personalized animal characters included in research objects were subjected to content analysis in accordance with their characteristics and development ways. The data categorized by content analysis were interpreted by descriptive analysis.  The findings of the study show that the animal characters examined were mostly developed through speech, main characters were more open and dynamic, and the side characters were closed and static. 

Bu araştırmada okul öncesi dönem çocukları için hazırlanmış kitaplardaki kişileştirilmiş hayvan karakterlerin hangi yollarla geliştirildiğini ve bu karakterlerin karakter özelliklerini tespit etmek amaçlanmıştır.  Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ile yürütülen araştırma, iç içe geçmiş tek durum deseni ile yapılandırılmıştır. Araştırmada inceleme nesnesi olarak ölçüt örnekleme yoluyla seçilmiş, okul öncesi döneme hitap eden, Tamamı kişileştirilmiş hayvan karakterli, yerli yazarlarca kaleme alınmış 33 adet çocuk kitabı kullanılmıştır.  Araştırmadaki çocuk kitapları doküman olarak kabul edilmiş ve analiz süreci doküman incelemesi ile yürütülmüştür. Lukens‟in (2007) ve Sever‟in (2010) belirlediği ölçütler dikkate alınarak alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda bir form geliştirilmiş ve 33 kitapta yer alan tüm kişileştirilmiş hayvan karakterler, özellikleri ve geliştirilme yolları doğrultusunda içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi ile kategorilendirilen veriler betimsel analiz ile yorumlanmıştır.  Araştırmanın sonucunda kişileştirilmiş hayvan karakterlerin geliştirilmesinde en çok konuşmalar yoluyla geliştirmeye başvurulduğu, kitaplardaki baş kişilerin daha çok açık ve devingen, yan kişilerinse kapalı ve durağan özellik gösterdikleri tespit edilmiştir.