Elastik Zemine Oturan Dairesel Sığ Küresel Kabukların Eğilme Analizi


Creative Commons License

Altekin M., Eser A.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Konferansı, Gümüşhane, Turkey, 5 - 07 July 2021, pp.46

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gümüşhane
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.46
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Dairesel sığ küresel kabukların dönel simetrik eğilme analizi diferansiyel dönüşüm yöntemi (DDY) ile yapılmaktadır. DDY kullanılarak bir fonksiyon ya da bir fonksiyonun herhangi bir mertebeden türevi cebirsel denklemlerle ifade edilebilmektedir. Kolay uygulanabilirliği nedeniyle başlangıç değer problemlerinin ve sınır değer problemlerinin çözümünde sıklıkla başvurulan güncel sayısal yöntemlerden biridir. DDY, seri açılımına dayalı bir yöntem olduğundan çözümde kullanılan terim sayısı, elde edilen sonuçların hassaslığını doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada düzgün yayılı statik basınç yükü etkisindeki sığ küresel kabuğun Winkler tipi elastik zemin üzerindeki eğilme davranışı sayısal simülasyon yapılarak incelenmektedir. Çalışmada, birinci mertebe kayma deformasyon teorisine (FSDT) dayalı olan ve silindirik koordinat takımının kullanıldığı bir formülasyon kullanılmaktadır. Üç adet denklemden oluşan bir adi diferansiyel takımının kullanıldığı çalışma, bir sınır değer problemi niteliğindedir. Kabuk malzemesinin homojen ve izotrop olduğu varsayılmaktadır. Çevresi boyunca ankastre kabuğun modellendiği çalışmada elastik zeminin kabuğun tepe noktasında oluşacak çökme üzerindeki etkisi incelenmektedir.

Anahtar kelimeler: Eğilme, Elastik Zemin, FSDT, Sayısal Modelleme, Sığ Küresel Kabuk