MODELLING OF VIBRATION MOVEMENT OF THE WASHING MACHINE BALANCING RING ON A SINGLE AXIS BY SMOOTHED PARTICLE HYDRODYNAMICS METHOD


Şengün E. Ö., Aşçıoğlu Temiztaş B.

International Marmara Sciences Congress (Spring 2020), Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, pp.63

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.63
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In today, washing machines offer users many features that will make daily life easier. In order to meet the needs, the machines operate at very different speed ranges. Stabilization problems arise when both this challenging situation and the conditions of the physical environment and user habits come into play. Manufacturers make many improvements and innovations to minimize the stabilization problem. In this study, the vibration movement of the balancing ring, which contributes to the stabilization of a top loading washing machine, on the single axis is modelled with the smoothed particle hydrodynamics (SPH) method. The study consists of two parts. In the first part, it has been studied to verify the smoothed particle hydrodynamics (SPH) method, which is a method based on Lagrange approach in fluid dynamics and does not have mesh. Comparison with both experimental and numerical solutions obtained with computational fluid dynamics in the relevant literature has been made. In addition, the model was diversified by changing the number of particles and particle generation method. In the second part of the study; the washing machine balance ring is simplified to be close to their actual size and moved to make a vibration movement on a single axis. The stresses, reaction forces, and deformations occurring in the balance ring due to the sloshing of the liquid contained in it were calculated by numerical method. This study is supported by the Arçelik A.Ş. R&D Directorate.

Günümüzde, çamaşır makineleri kullanıcılara günlük hayatı kolaylaştıracak birçok özellik sunmaktadır. Bu özelliklerin sunulabilmesi için makineler çok farklı devir aralıklarında çalışmaktadır. Gerek bu zorlayıcı durum gerekse de fiziksel ortamın koşulları ve kullanıcı alışkanlıkları devreye girdiğinde stabilizasyon problemleri ortaya çıkmaktadır. Üreticiler, stabilizasyon problemini en aza indirmek için birçok iyileştirme ve yenilik yapmaktadırlar. Bu çalışmada; üstten yüklemeli bir çamaşır makinesinin stabilizasyonuna katkıda bulunan dengeleme halkasının tek eksendeki titreşim hareketinin, interpolasyonlu tanecik metodu ile sayısal olarak modellenmesi amaçlanmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, akışkan dinamiğindeki Lagrange yaklaşımını temel alan ve ağ yapısına sahip olmayan bir yöntem olan interpolasyonlu tanecik metodunun doğrulanması üzerine çalışılmıştır. Konuyla ilgili literatürde bulunan hem deneysel hem de hesaplamalı akışkanlar mekaniği ile elde edilmiş nümerik çalışmalarla karşılaştırma işlemi yapılmıştır. Ayrıca modellemede kullanılan tanecik sayısı ve tanecik oluşturma metodu değiştirilerek model çeşitliliği sağlanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise; çamaşır makinesi dengeleme halkası gerçek boyutlarına yakın olacak şekilde basitleştirilmiş ve tek bir eksende titreşim hareketi yapacak şekilde hareket ettirilmiştir. İçinde bulunan sıvının çalkalanması sebebiyle dengeleme halkasında oluşan gerilmeler, tepki kuvvetleri ve deformasyonlar nümerik yolla hesaplanmıştır. Bu çalışma Arçelik A.Ş. Ar-Ge Direktörlüğü tarafından desteklenmektedir.