Algoritma Tasarımı ve Geliştirme Dersinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Tasarımı


Creative Commons License

Tonbuloğlu İ.

in: TYYÇ Kapsamında Lisans Düzeyinde Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması, N. Burçin HAMUTOĞLU,Barış ÇUKURBAŞ,Mübin KIYICI, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.167-194, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.167-194
  • Editors: N. Burçin HAMUTOĞLU,Barış ÇUKURBAŞ,Mübin KIYICI, Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Algoritma tasarımı ve geliştirme dersi kapsamında algoritma tanımlama, oluşturma, değerlendirme ve geliştirme kazanımlarıyla; programlama becerileri kazandırma, problem çözme, yaratıcı düşünme, algoritmik düşünme ve analitik düşünme gibi beceriler geliştirilmektedir. Algoritma tasarımı, algoritma geliştirilmesi ve bilgi işlemsel düşünme becerisinin sadece bilgisayar alanı özelinde değil tüm alanlarda ihtiyaç duyulması, algoritma tasarımı ve geliştirmenin önemini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda bu kitap bölümünde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) 2018 yılında güncellediği eğitim programı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programının zorunlu derslerinin altında yeralan “Algoritma Tasarımı ve Geliştirme” dersinin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında değerlendirilerek; bu dersin çevrimiçi öğrenme ortamındaki tasarımına ve geliştirilmesine ilişkin bir yol haritasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu bölümde dersin teorik ve uygulamalı yapısı, kazanımları ve program çıktıları; program çıktılarına ulaşmada kullanılabilecek yöntem, teknik, strateji, ortam ve tüm bunların ilgili olduğu öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirmeyi kapsayacak şekilde “Algoritma Tasarımı ve Geliştirme” dersi; geniş çerçevede TYYÇ bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerinin temele alınması ile değerlendirilmiştir.

Algoritmanın iki temel noktası “net bir şekilde her adımının belirlenerek insani düşünce veya akıl yürütmeye yer verilmesi” ve “her zaman girdilerden bağımsız olarak doğru çalışması” olarak ifade edilmektedir. Bu temel noktaların kazandırılması için algoritma öğretiminde internet/uygulama tabanlı platformlardan, robotik kitlerden ve bilgisayarsız kodlama etkinliklerinden yararlanılabilmektedir. Bu kitap bölümü kapsamında “Problem çözme yaklaşımı ve programlamada algoritmanın rolü, Algoritma analizi, Algoritma tasarlama teknikleri” konularının çevrimiçi öğrenme ortamlarının dinamikleri doğrultusunda tasarımına yönelik detaylı bir ders planı sunulmuştur. İlgili ders planı planlama, uygulama, değerlendirme ve iyileştirme süreçlerinden oluşan bir yapıda, kalite güvencesine ilişkin bilgi sağlamaya yönelik hazırlanmıştır. Ders planı çevrimiçi ortamda Edpuzzle, Padlet, Mentimeter, garticphone.com ve Google Form Web 2.0 araçları yardımıyla uygulanmıştır. Salgın sürecinden sonra uzaktan eğitim öğrenme-öğretme süreçlerindeki gelişim, düzenleme ve standartlara ilişkin ihtiyaçların artacağı düşünülmektedir. TYYÇ kapsamında algoritma tasarımı ve geliştirme dersine yönelik hazırlanmış bu bölümün literatüre bu bağlamda katkı sağlanması beklenmektedir.

Anahtar Kavramlar: Algoritma tasarımı ve geliştirme, Algoritma, TYYÇ, Çevrimiçi öğrenme, çevrimiçi ders tasarımı, Uzaktan eğitim.

Kitabın Tam Metni: https://depo.pegem.net/lisansduzeyindecevrimiciogrenmeortamlarinintasarlanmasikitabi.pdf