Söz Varlığı ile İlgili Çalışmalarda Kullanılacak Ölçütler


Creative Commons License

Baş B.

TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, no.29, pp.27-61, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI
  • Page Numbers: pp.27-61

Abstract

Bu çalışma, söz varlığı araştırmalarında karşılaşılan temel güçlüklere kısaca değinmek, bunlara çözüm yolları getirmek ve aynı yönde ortak bir yöntem önermek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma, konuşma dili ve yazılı dil üzerine yapılan söz varlığı araştırmalarında hedef kitlenin ve hedef kaynakların belirlenmesi, kelime kavramının sınırlandırılması, diğer söz varlığı unsurlarının belirlenmesi, yaygınlık ve kullanım sırası kavramlarının işlevleri çerçevesinde yapılandırılmıştır. Her bir bölüm değerlendirilirken, yapılmış ilgili araştırmalarda bulunan verilerden yararlanılmış, bunun yanında söz varlığı alanındaki çalışma modelini somutlaştırmak için örnek uygulamalar da yapılmıştır. Ayrıca, ülkemizde yapılmış söz varlığı araştırmalarında kullanılan yöntemler de kısaca değerlendirilmiş ve çalışma verilerinin karşılaştırılamamasındaki temel sebepler üzerinde de durulmuştur. Çalışma bir bütün hâlinde düşünüldüğünde, söz varlığı unsurlardan kelime, deyim, atasözü, ikileme, kalıp sözler, kalıplaşmış ifadeler vd. üzerine araştırma yapacak kişilere rehberlik edecek, kılavuz özelliği de göstermektedir.