Yükseköğretim Kurumları Dersliklerinde Fiziksel Konfor Koşullarının Değerlendirilmesi ve Öğrenci Memnuniyeti Açısından Sorgulanması


Adın M. S., Yağmur Ş.

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.16, no.62, pp.157-187, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yükseköğretim kurumlarında verilen eğitimin daha nitelikli olabilmesi için

ortamda sunulan şartların fiziksel konfor koşullarına ve öğrenme-öğretme

faaliyetlerine uygun olması gerekmektedir. Bir mekânın kullanıcılarının

ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanması, mekânsal organizasyonu,

donatı elemanlarının özellikleri ve fiziksel konfor koşulları gibi farklı

özellikleri içerisinde barındırmaktadır. Bilimsel çalışmalara bakıldığında,

kullanıcıların içinde bulunmuş olduğu ortam koşullarına göre davranışlarının

etkilendiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle, dersliklerin ders içeriğine

uygun olarak hem öğrencinin hem de öğretim görevlisinin ihtiyaçlarını

karşılayabilecek şekilde fiziksel konfor koşulları ve alt parametreleri

dikkate alınarak tasarlanması gerekmektedir. Fiziksel konfor koşulları,

görsel, işitsel, ısısal ve hijyenik konfor olmak üzere dört ana parametreyi

kapsamaktadır. Bu çalışmada, yükseköğretim kurumları dersliklerinin fiziksel konfor koşulları özellikleri bakımından ihtiyaçlarının belirlenmesi

ve örnek bir yükseköğretim kurumu içerisindeki derslikler üzerinden mevcut

fiziksel konfor koşullarının karşılanma durumlarının değerlendirilmesi

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda İstanbul Aydın Üniversitesinde seçilen

iki dersliğin fiziksel konfor koşulları, kullanıcı görüşleri dikkate alınarak

incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak, yükseköğretim kurumları derslikleriyle

ilgili literatür analizi yapılıp, derslikler fiziksel konfor koşullarının;

görsel, işitsel, ısısal, hijyenik konfor, konu başlıkları altında ele alınmıştır.

Literatür taramasının ardından bu parametrelerin nitel olarak desteklenmesi

amacıyla kullanıcılar ile anket çalışmaları yapılıp sonuçlarına bağlı

olarak mevcut şartlar değerlendirilerek tespit edilen sorunlar için çözüm

önerileri sunulmuştur.