ÖRGÜTSEL ADALET İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE HASTANE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


Korkmaz H. G., Bozkurt S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.20, pp.233-252, 2018 (Peer-Reviewed Journal)