Nurettin Topçu’da Üniversite Düşüncesi


Creative Commons License

Taşdelen V.

in: Dünyada ve Türkiye'de Üniversite, N. Tozlu,V. Taşdelen,M. Önal, Editor, Bayburt Üniversitesi, Bayburt, pp.315-324, 2016

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2016
  • Publisher: Bayburt Üniversitesi
  • City: Bayburt
  • Page Numbers: pp.315-324
  • Editors: N. Tozlu,V. Taşdelen,M. Önal, Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Nurettin Topçu, Türkiye’nin yetiştirdiği önemli düşünürlerinden biridir. Yaşadığı dönemin kendine özgü koşullarından da hareketle bir aydın sorumluluğu içinde kültür, medeniyet, ahlak, eğitim, teknoloji sorunları üzerine düşünmüş, önemli eserler ortaya koymuştur. Bu eserlerde ele aldığı temalardan biri de, üniversite sorunudur. Bu konuda altı yazı yazmıştır. Bunlar genel anlamda üniversite kavramını irdeleyen yazılar değil, daha çok Türkiye’deki üniversite gerçeği üzerine odaklanan yazılardır. Topçu, yazılarında hakiki bir üniversite profi linin ortaya çıkabilmesi için, ülkenin üniversitelerin mevcut durumuna yönelik eleştirilerde bulunmuştur. Ancak üniversite gerçeğine getirdiği eleştirilerle üniversitenin ne olmaması gerektiğini gösterirken, dolaylı olarak nasıl olması gerektiğine de işaret etmiştir. Buna göre üniversite, fi ziksel mekandan ziyade ruhsal ve zihinsel bir olgunlaşmanın ürünüdür; bir fi kir, bir felsefedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’deki üniversitelerde bilimsel, akademik ve etik bazı sorunların yaşandığı görülebilmektedir. Topçu söz konusu yazılarında bu sorunlara değinmekte, bu eleştiriler çerçevesinde üniversitenin nasıl olması gerektiğine de işaret etmektedir.