Doğal Yapı ve İklim Bağlamında İstanbul’un Biçimlenişi


Aktuğlu Aktan E. Ö.

Dünya Mirası - İstanbul Özel Sayısı 2016, vol.2016, pp.22-29, 2016 (Peer-Reviewed Journal)