Dolgu içeren şerit-levhanın eğilmesine geometrik non-lineeritenin etkisi


YAHNİOĞLU N., Agit H.

Sigma, Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, no.2005, pp.67-78, 2005 (Peer-Reviewed Journal)