İstanbul İlindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde İşgören Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları ile Şirket Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma


BOZKURT S. , KAVASOĞLU B.

01 May 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text