Lorclast’ın Etüv ile Farklı Sıcaklıklarda Kurutulması Esnasındaki Karakteristiğinin İncelenmesi


Creative Commons License

Sevim S., Kıpçak A. S., Uslu A.

14. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi , Konya, Turkey, 10 - 12 June 2021, pp.47

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

İlaç sanayiinde endüstriyel üretim anlamında kurutma prosesleri çok önemli bir yere sahiptir. Düşük sıcaklıklarda yüksek kurutma süreleri enerji kayıplarına yol açmaktadır. İlaç etken maddelerinin etkinliğini etkilemeden uzun olan kurutma sürelerini düşürmek adına farklı çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmada Montelukast etken maddesine sahip olan Lorclast'ın farklı sıcaklıklardaki endüstriyel üretim aşmasında kullanılan kurutuculardan biri olan etüvün laboratuvar ölçekli olanı kullanılmış ve kurutma karakteristiği incelenmiştir. Endüstriyel kurutma sıcaklığı olan 40°C ve üzerinde (50, 60 ve 70°C) kurutma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Kurutma prosesine başlamadan evvel Lorclast'in başlangıç nem miktarı 1,0524 kg su / kg kuru madde olarak ayarlanmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde 40°C'de 420 dakikada 0,0528 kg su / kg kuru maddeye kadar kuruyan Lorclast, 50°C'de 300 dakikada 0,0514 kg su / kg kuru maddeye kadar kurumuştur. 60°C'de ise 55 dakikada 0.0404 kg su/kg kuru maddeye ve 70°C'de 45 dakikada 0,0288 kg su / kg kuru maddeye kadar kurumuştur. Sıcaklığın 40°C'den 70°C'ye artması kurutma süresini görüldüğü üzere 9,33 kat arttırmıştır. Kurutma eğrilerinde yükselen-hız, sabit-hız ve azalan-hız periyotları görülmüştür. Efektif nem difüzyonları ise 40, 50, 60 ve 70°C'de sırası ile 0.126. 0.185, 1.27 ve 1.68x10-9 m/s olarak hesaplanmıştır. Aktivasyon enerjisi ise 86,71 kJ/mol olarak belirlenmiştir.