InSAR Zaman Serileri ile Yer Yüzeyi Hareketlerinin İzlenmesi: Türkiye Zonguldak Kozlu Maden Alanı Örneği


BALIK ŞANLI F. , Abdikan S. , Arıkan M., Çakır Z., Kemaldere H.

UZAL-CBS 2012 IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 01 October 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text