Obtaining stable feature selection with heuristic algorithms from density-based feature groups Yoǧunluk tabanli öznitelik gruplarindan kararli öznitelik seçiminin sezgisel algoritmalar ile elde edilmesi


Batur C. , DİRİ B.

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, IDAP 2017, Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2017 identifier