Isıtma ve Soğutma Derece Gün Değerlerinin Binalarda Optimum Yalıtım Kalınlığına Etkisi


Creative Commons License

Kürekci N. A. , Erdem S.

Tesisat Mühendisliği, ss.7-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Tesisat Mühendisliği
  • Sayfa Sayıları: ss.7-20

Özet

Enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karbon kökenli yakıtlardan temin eden ve bu yakıtları da ithal eden ülkemizde, enerjinin verimli kullanılması ülke menfaati için çok önemli bir konudur. İthal ettiğimiz bu yakıtları yakma sistemlerinde yakarak ısı enerjisi üretmekte ve bu enerjiyi de binalarımızı ısıtmak için kullanmaktayız. Maalesef binalarımızı yeterince yalıtmadığımız için duvarlardan ısı transferi olmakta ve bu yolla fazlaca ısı enerjisini kaybetmekteyiz. Yakıtların ithal olması ve yakıt fiyatlarının fazla olması, binalarda yalıtımı mecbur hale getirmiştir. Bu çalışmada ömür maliyet analizi kullanarak 4 il (Antalya, Bursa, Ankara ve Van) için dıştan yalıtılan duvar modelinde doğal gaz yakıtı ve beş farklı yalıtım malzemesi (EPS, cam yünü, taş yünü, XPS ve poliüretan) için optimum yalıtım kalınlığı, geri ödeme süreleri ve yıllık tasarruf miktarları hesaplanmıştır. Çalışmada ısıtma ve soğutma derece gün değeri üç ayrı yönteme göre hesaplanmış, derece gün değerlerinin hesaplanmasının optimum yalıtım kalınlığı üzerine olan etkisi incelenmiştir.