ATTITUDES AND RELATIONSHIP SATISFACTION TO PARTNER VIOLENCE: MULTIPLE ROMANTIC RELATIONSHIP AND PARTNER-FOCUSED OBSESSIVE AS INTERMEDIATE COMPULSORY SYMPTOMS


Creative Commons License

Arı B., Alkan Ö., Yılmaz Ö., Deniz M. E., Satıcı S. A., Bırni G.

IX. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2023, pp.423-435

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.423-435
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada partner şiddetine yönelik tutum ile ilişki doyumu arasındaki ilişkide romantik ilişki odaklı ve partner odaklı obsesif kompulsif belirtilerin çoklu aracılık rolü incelenmiştir. Araştırmada Yakın İlişkilerde Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği, İlişki Doyumu Ölçeği, Partnere İlişkin Obsesif-Kompulsif Belirti Ölçeği ve Romantik İlişki Obsesyon ve Kompulsiyonları Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya Türkiye’nin 48 farklı ilinde yaşayan, romantik ilişkisi (sevgililik, sözlülük/nişanlılık, evlilik) olan 303 kişi (227 kadın, 74 erkek ve 2 diğer) katılım sağlamıştır. Katılımcıların yaşları 18 ile 57 arasında (ort. = 26.81, ss. = 7.43) değişmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizi için SPSS 22 analiz programı kullanılmış, Pearson korelasyon testi ve process macro eklentisi ile aracılık analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgulara göre partner şiddetine yönelik tutumlar ve ilişki doyumu arasındaki ilişkide, romantik ilişki ve partner odaklı obsesif kompulsif belirtilerin tam aracılık rolü olduğu saptanmıştır. Bulunan bu ilişki literatür ışığında tartışılmış, öneri ve sınırlıklar sunulmuştur.