Theileria annulata nın Laktat Dehidrogenaz Enziminin Optimum pH Deg erinin Belirlenmesi ve Termal Stabilite Analizi


NURAL B., ERDEMİR A., MUTLU Ö., BALIK D.

4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Afyon, Türkiye, 21 - 24 Ağustos 2015

  • Basıldığı Şehir: Afyon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye