Re-functionalization of historical buildings in the context of sustainability: Aydin Republic School


Yağan Köylü N. B.

IDIL SANAT VE DIL DERGISI, vol.12, no.109, pp.982-1008, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 109
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.7816/idil-12-107-10
  • Journal Name: IDIL SANAT VE DIL DERGISI
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.982-1008
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Historical buildings and environments, which are integral parts of society's culture, serve as significant documentation reflecting the social, cultural, and economic accumulations of civilizations and the architectural and material characteristics of the era in which they were constructed, preserving their importance to the present day. Ensuring the sustainability of historical buildings and passing on their uniqueness to future generations is a crucial task for all cultures. However, in Turkey, a large majority of historical buildings are rapidly disappearing due to disasters, misguided government policies, vandalism, abandonment, misuse, restorations, and fires.

In the contemporary context, the restoration technique known as "adaptive reuse" allows historical buildings that are no longer used for their original functions to be repurposed with different functions, thereby safeguarding their preservation for future generations. The approach of adaptive reuse ensures the conservation of historical buildings while adapting them to meet the needs of future generations, and this practice is gaining prominence.

In Aydın, a city that emerged in a state of ruins after the War of Independence, a rapid rejuvenation effort commenced with the proclamation of the Republic. Under the influence of the First National Architecture Movement, service buildings and residences were constructed in the city. Aydın Cumhuriyet Mektebi, influenced by this movement, became the first middle school structure built in Aydın. The building has retained its significance in terms of Aydın's history and memory since its inception, preserving its architectural features and conservation values to a great extent.

This article will evaluate the applied adaptive reuse efforts at Aydın Cumhuriyet Mektebi in the context of conservation and sustainability. It will examine the history of the building, identify its conservation values, narrate the process of change the building has undergone, and conclude with an assessment and conclusion section.

Toplum kültürünün bir parçası olan tarihi yapılar ve çevreler, toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik birikimlerini ve inşa edildikleri dönemin mimari ve malzeme özelliklerini günümüze yansıtan önemli birer belgedirler. Tarihi yapıların sürdürülebilirliğini ve gelecek nesillere özgünlüklerini koruyarak aktarılmasını sağlamak tüm kültürler için önemli bir görevdir. Ancak, Türkiye’deki tarihi yapıların büyük bir çoğunluğu, afetler, yanlış devlet politikaları, vandalizm, terk, yanlış kullanım ve restorasyonlar ile yangınlar gibi nedenlerle hızla yok olmaktadır.

Günümüzde “yeniden işlevlendirme ya da yenileme (adaptive reuse)” olarak adlandırılan restorasyon tekniği, özgün işleviyle artık kullanılamayan tarihi yapıların ilk işlevinden farklı bir işlevle kullanılmasını ve böylece bu yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan koruma uygulamalarından biridir.

Kurtuluş Savaşı’ndan harabe bir kent görünümünde çıkan Aydın’da, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte hızlı bir yenilenme çalışması başlamış ve kentte I. Ulusal Mimarlık Akımı’nın etkisiyle hizmet binaları ve konutlar yapılmıştır. Aydın Cumhuriyet Mektebi de akımın etkisiyle Aydın’da yapılmış ilk ortaokul yapısıdır. Yapı, Aydın kentinin, tarihi ve belleği açısından yapıldığı günden bugüne önemini korumuş gerek mimari özellikleri gerekse de sahip olduğu koruma değerlerini büyük ölçüde günümüze taşımıştır.

Bu makalede, Aydın Cumhuriyet Mektebi’nde uygulanan yeniden işlevlendirme çalışmaları, koruma ve sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirilecek, yapının tarihçesi, yapının sahip olduğu koruma değerleri tespit edilecek, yapının değişim süreci anlatılacak ve makale değerlendirme ve sonuç kısmıyla bitirilecektir.