INVESTIGATION OF CODERDOJO SOCIAL RESPONSIBILITY AND DEVELOPMENT PLATFORM PROJECT IN SUSTAINABLE EDUCATION


Bilsel Ç., Bacaksız E.

Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) Ankara Üniversitesi / Mesleki Bilimler Dergisi ACARINDEX ve INDEX COPERNICUS veri tabanlarında taranmaktadır. , vol.4, no.2, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this article is; In Sustainable Education, Coder dojo is about exploring the expansion of the social responsibility and initiative platform project. The Coder dojo social responsibility and venture platform project was launched on 23 July 2011 by Irish-born James Whelton and Bill Liao as a social enterprise project and spread to Ireland, the United Kingdom and the United States in less than a year. ("Dojos"), which is called the Coder Dojo Foundation, which carries the teaching mission. Coder Dojo is a social responsibility movement that teaches young people and young people on a regular basis, explains what the software world is, explains what they do, and shows that they can write programs that work by writing code. Coder Dojo's supporters, youngsters * ICT technology. Coder Dojo, Sustainable education model is a social movement consisting of volunteers who teach children and young people to write computer code and do their own simple programs between the ages of 6 and 10 years. Stage-Co is a platform created for entrepreneurs, Coder Dojo aims to encourage volunteers, girls and young women to participate in computer science. Coder Dojo is focused on improving the inadequacy of women in technology and aims to make the coding centers more accessible to young people around the world and to embody the Coder Dojo movement and to create social awareness within the social responsibility movement as a sustainable project as a social responsibility movement for our children we see as entrepreneurs of the future.

Bu makalenin amacı; Sürdürülebilir Eğitimde Coder dojo sosyal sorumluk ve girişim platformu projesinin yaygınlaştırılmasının araştırılması üzerinedir. Coder dojo sosyal sorumluk ve girişim platformu projesi 23 Temmuz 2011 yılında İrlanda kökenli James Whelton ve Bill Liao tarafından bir sosyal girişim projesi olarak başlayıp, bir yıldan az bir süre içersinde İrlanda, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerine yayılmış bugün dünyanın birçok noktasına erişmiş geleceğin dilini geleceğin nesline öğretme misyonu taşıyan Coder Dojo Vakfı olarak adlandırılan bağımsız hareket bireysel kulüplerin ("Dojos") bulunduğu bir taban Kuruluştur. Coder Dojo, düzenli olarak bir araya gelen bireylerin gençlere ve küçüklere yazılım dünyasını tanıtan, ne işe yaradığını açıklayan ve onların da kod yazıp çalışan programlar hazırlayabileceklerini gösteren ve öğreten bir sosyal sorumluluk hareketidir.  Coder Dojo'nun destekçileri, gençleri *ICT' ye Teknolojileridir. Coder Dojo, Sürdürülebilir eğitim modeli 6 ila 10 yaşları arasında Çocuklara ve gençlere bilgisayar kodu yazmayı ve kendi basit programlarını yapmayı öğreten gönüllülerden oluşan bir sosyal harekettir. Stage-Co, girişimciler için oluşturulmuş bir platformdur, Coder Dojo gönüllüleri, kız çocuklarını ve genç kadınları bilgisayar bilimlerine katılmaya teşvik etmeyi hedefler. Coder Dojo, teknolojideki kadınların yetersizliğini geliştirmeye odaklanır ve geleceğin girişimcileri olarak gördüğümüz çocuklarımız için sosyal sorumluluk hareketi olarak sürdürülebilir bir proje olarak Odak noktası, kodlama kulüplerini tüm dünyadaki gençler için daha erişilebilir hale getirmek ve Coder Dojo hareketini somutlaştırıp sosyal sorumluluk hareketi kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.