COMPARISON OF HIGHER EDUCATION ACCREDITATION: THE CASE OF NASM


Creative Commons License

Sağer T., Yüceer E. M.

ULUSLARARASI SANAD KONGRESİ 1, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.465-472

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.465-472
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Accreditation in higher education is a process of evaluating an educational institution regularly by an external party which results in improving quality, ensuring a predetermined standard, maintaining national academic standards, recognized programs or institutions, providing employers with a standardized workforce potential etc. Accreditation of higher education institutions in the US dates back a hundred years, while accreditation in Europe has a history of only 20 years. Since 2015, YOKAK (Higher Education Quality Council) serves as an organization which is evaluating the quality standards of higher education institutions in Turkey.

In this study, focusing mainly on NASM (National Association of Schools of Music), accrediting organizations will be exemplified and general information about their structure and operational procedure will be provided.

Keywords: accreditation, NASM, YOKAK

Yükseköğretimde akreditasyon; kalitenin geliştirilmesi ve arttırılması, önceden belirlenmiş bir standardın sağlanması, ulusal akademik standartların korunması, program veya kurumların tanınması, işverenlere standart bir eğitim almış işgücü potansiyelinin sağlanması vb. amaçlarla eğitim kurumunun düzenli şekilde tarafsız bir organ tarafından değerlendirilmesi ve bunun sonucunda şartlarının iyileştirilmesi sürecidir. Söz gelimi, Amerika’da yükseköğretim kurumlarının akreditasyonu yüz yıl öncesine uzanırken, Avrupa’da akreditasyon sadece 20 yıllık bir geçmişe sahiptir. 2015 yılında oluşturulan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ise Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının kalite standartlarını değerlendiren bir kuruluş olarak varlığını sürdürmektedir.

Bu çalışmada müzik alanında akredite eden bir birlik olan NASM (National Association of Schools of Music) odağında, akredite eden kurumlardan örnekler sunularak, yapıları ve işleyişleri hakkında genel bilgi verilecektir.

Anahtar sözcükler: akreditasyon, NASM, YÖKAK