4-[4-(2- Etilheksiloksi)benzoiloksi]benzoik Asid Sıvı Kristali ile Poli(eter imid) Karışımlarının Karışabilirliğinin Viskozite Yöntemi ile İncelenmesi,PSK15


Özkal S., ÇAKAR F. , OCAK H. , BİLGİN ERAN B. , CANKURTARAN Ö. , KARAMAN F.

IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 05 Eylül 2012

  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye