Analysis of the News Headlines and Entries Used in Le Monde and Le Figaro on the War Between Azerbaijan and Armenia in the Context of Van Dijk's Critical Discourse Analysis


Günay İ. E.

Aksaray İletişim Dergisi, vol.4, no.1, pp.46-65, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.47771/aid.1032556
  • Journal Name: Aksaray İletişim Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.46-65
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it has been tried to explain how the French newspapers Le Monde and Le Figaro presented the news about the war between Azerbaijan and Armenia and how the events were fictionalized, based on Van Dijk's discourse analysis. The relationship between language and the context in which it is used has been examined and focused on the variability of meaning. In this context, the online archives of Le Monde and Le Figaro, which were released in France between October 5 and October 19, 2020 were examined and it has been tried to show how the news is given implicitly out of context by making the macro and micro-structural analysis of the news headlines and entries used in the war between Azerbaijan and Armenia based on T.A. Van Dijk's discourse analysis. 

Bu çalışmada Fransız gazeteleri Le Monde ve Le Figaro’nun Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan savaşla ilgili haberleri nasıl sundukları ve olayların haberleştirilirken nasıl kurgulandığı, T.A. Van Dijk’in söylem analizi temel alınarak anlatılmaya çalışılmıştır. Dil ve kullanıldığı bağlam arasındaki ilişki irdelenmiştir ve anlamın değişkenliğine odaklanılmıştır. Bu bağlamda Fransa’da 5 Ekim-19 Ekim 2020 tarihleri arasında çıkan, Le Monde ve Le Figaro’nun çevrim içi arşivleri incelenmiş, T.A. Van Dijk’in söylem analizi temel alınarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta kullanılan haber başlık ve girişlerin makro ve mikro yapısal analizi yapılarak, haberin nasıl örtük biçimde bağlamından kopartılarak verildiği gösterilmeye çalışılmıştır.