Çizgi Filmlerdeki Söz Varlığıyla İlkokul Öğrencilerinin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Ayan S., Baş B.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.3, no.4, pp.84-99, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 4
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Ana Dili Eğitimi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.84-99
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Öğrencilerinin söz varlığı edinimini doğrudan etkileyen medya yayınlarından biri de çizgi filmlerdir. Bu çalışmada, ilkokul öğrencilerinin izlediği çizgi filmlerin, öğrencilerin söz varlığı gelişimlerine katkılarını belirlemek ve bu söz varlığı unsurlarını ilkokul öğrencilerinin kelime hazineleri ile karşılaştırmak amaçlanmıştır. Çalışmada, doküman incelemesi ve kategorisel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin en fazla izlediği 10 çizgi filmden toplam 30.000 kelimelik veri derlenmiştir. Söz varlığı unsurları kelimeler, deyimler, atasözleri, ikilemeler, özel isimler, kalıp sözler ve argo kelimeler olmak üzere toplam yedi kategoride incelenmiştir. Çizgi filmlerden toplam 27.946, farklı 3.839 söz varlığı unsuru elde edilmiştir. Bu söz varlığı unsurlarının kelimeler dışındaki 424’ü deyim, 4’ü atasözü, 72’si ikileme, 205’i kalıp söz, 4’ü argo kelime, 1.592’si ise özel isimdir. Çizgi filmlerde bulunan 3.839 farklı kelime ile Karadağ (2005)’ın araştırmasındaki ilkokul öğrencilerinin kullandığı 6.322 farklı kelime karşılaştırılmıştır ve 1.916 kelimenin ortak olduğu görülmüştür. Çizgi filmlerde bulunan farklı kelimelerin %49.90’ının, toplam kelimelerin %80.70’inin ilkokul öğrencileri tarafından da kullanıldığı tespit edilmiştir.