Assessing the impact of unplanned settlements on urban renewal projects with GEE


Yılmaz O., Alkan M.

HABITAT INTERNATIONAL, vol.149, pp.0-11, 2024 (SSCI) identifier

 • Publication Type: Article / Article
 • Volume: 149
 • Publication Date: 2024
 • Doi Number: 10.1016/j.habitatint.2024.103095
 • Journal Name: HABITAT INTERNATIONAL
 • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, Academic Search Premier, International Bibliography of Social Sciences, Business Source Elite, Business Source Premier, CAB Abstracts, Environment Index, Index Islamicus, PAIS International, Political Science Complete, Public Affairs Index, Social services abstracts, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
 • Page Numbers: pp.0-11
 • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

  Spatial plans and strategies ensure that urbanization takes place according to predetermined scientific and technical criteria. Urbanization that takes place without taking into account these legal and technical bases lead to the emergence of informal, risky and dysfunctional settlements. Over time, these settlements become increasingly vulnerable due to their failure to meet social and technical requirements, making their sustainability increasingly challenging, and inevitably becoming subjects of urban renewal activities. Google Earth Engine (GEE) platform's archive of satellite images provides temporal monitoring of urbanization on Earth for about 50 years and analysis of changes in the cloud environment. This study investigates whether the GEE platform can use to detect the impact of the areas where settlement activities are carried out without a development plan in the current urban transformation projects in Istanbul. Land use/cover maps classified with the Random Forest algorithm correlate urbanization activities in urban renewal areas with the entry into force date of the spatial plans that guide the settlement. The classification results evaluated in conjunction with statistical tests and spatial plan decisions demonstrate that unplanned urbanization is a serious obstacle to the sustainability of settlements. Additionally, the study results show the performance of the GEE platform in detecting the effects of factors in the urbanization period. The GEE platform can serve as a facilitative tool for deriving lessons from urbanization experiences to inform policymaking.

   Mekânsal plan ve stratejiler, kentleşmenin önceden belirlenmiş bilimsel ve teknik kriterlere göre gerçekleşmesini sağlar. Bu yasal ve teknik dayanaklar dikkate alınmadan gerçekleşen kentleşme, kayıt dışı, riskli ve işlevsiz yerleşimlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Zaman içinde bu yerleşimler, sosyal ve teknik gereklilikleri karşılayamadıkları için giderek daha kırılgan hale gelmekte, sürdürülebilirlikleri giderek zorlaşmakta ve kaçınılmaz olarak kentsel dönüşüm faaliyetlerine konu olmaktadır. Google Earth Engine (GEE) platformunun uydu görüntüleri arşivi, yeryüzündeki kentleşmenin yaklaşık 50 yıl boyunca zamansal olarak izlenmesini ve bulut ortamındaki değişimlerin analiz edilmesini sağlamaktadır. Bu çalışma, GEE platformunun İstanbul'daki mevcut kentsel dönüşüm projelerinde imar planı olmadan yerleşim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanların etkisini tespit etmek için kullanılıp kullanılamayacağını araştırmaktadır. Rastgele Orman algoritması ile sınıflandırılan arazi kullanım/örtüsü haritaları, kentsel dönüşüm alanlarındaki kentleşme faaliyetlerini, yerleşime yön veren mekânsal planların yürürlüğe giriş tarihi ile ilişkilendirmektedir. İstatistiksel testler ve mekânsal plan kararları ile birlikte değerlendirilen sınıflandırma sonuçları, çarpık kentleşmenin yerleşimlerin sürdürülebilirliği önünde ciddi bir engel olduğunu göstermektedir. Ayrıca, çalışma sonuçları GEE platformunun kentleşme sürecindeki faktörlerin etkilerini tespit etmedeki performansını göstermektedir. GEE platformu, kentleşme deneyimlerinden dersler çıkarılarak politika yapımına bilgi sağlamak için kolaylaştırıcı bir araç olarak hizmet edebilir.