STATIC ANALYSIS OF PRE-STRESSED PLATE-STRIP MADE OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIAL UNDER BENDING WITH FEM


Creative Commons License

Yeşil Ü., Atasayanlar M. C.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.160-172, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 In this study, the effect of initial stresses on the stress state of a plate-strip made of functionally graded material (FG) under bending is investigated. It is assumed that the initial stresses in the plate-strip are made by the uniformly distributed force acting on the two opposite sides of this plate-strip before the main loading. Then, the problems of determining the stress concentration in the structure due to bending of this plate acting the uniformly distributed  force on the upper face-plane of the FG plate are modeled by using the Linearized Three-Dimensional Elasticity Theory under the assumption of plane strain state. The solutions of the considered boundary value problems are solved numerically by using the Finite Element Method. In the investigations, the change of the Young's modulus of the FG plate-strip material in the direction of the coordinate axes are chosen as a polynomial function, but the Poisson's ratio and material density are assumed to be constant.

Bu çalışmada fonksiyonel derecelendirilmiş (FD) malzemeden yapılmış şerit-plağın eğilmesi durumunda yapısında oluşan gerilme durumuna öngerilmenin etkisi incelenmiştir. Ele alınan plağın, esas yükleme yapılmadan önce, yapısında öngerilmelerin olduğu ve bu öngerilmelerin plağın karşılıklı iki kenarından etki eden düzgün yayılı kuvvet etkisinde yapıda oluştuğu kabul edilmektedir. Ele alınan öngerilmeli FD plağın üst yüzeyinde etki eden yük tesiriyle eğilmesi durumunda, plak yapısında oluşan gerilme yayılımının belirlenmesi problemleri, düzlem şekil değiştirme kabulü altında Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Elastisite Teorisi (LEÜBET) yardımıyla modellenmiş ve elde edilen sınır değer problemlerinin çözümü, Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak sayısal olarak yapılmıştır. İncelemelerde FD şerit-plak malzemesine ait Young Modülünün koordinat eksenleri doğrultusunda değişimi polinom fonksiyon olarak seçilmiş ancak, Poisson oranı ile malzeme yoğunluğunun sabit olduğu kabul edilmiştir.