''Poli(4-klorostiren)’ in Dietilen Glikol Mono Butil Eterdeki Çözeltilerinin İntrinsik Viskozitelerinden Hal Denklemi Parametrelerinin Bulunması


CANKURTARAN Ö. , Özyıldırım Ş., Yılmaz F.

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, Türkiye, ss.704

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Samsun
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.704