''Poli(4-klorostiren)’ in Dietilen Glikol Mono Butil Eterdeki Çözeltilerinin İntrinsik Viskozitelerinden Hal Denklemi Parametrelerinin Bulunması


CANKURTARAN Ö., Özyıldırım Ş., Yılmaz F.

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, Turkey, pp.704

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.704
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes