Earthquake literacy scale development study for secondary school students


Creative Commons License

Arslan K., Görgülü Arı A., Hayır Kanat M.

Turkish Geographical Review, vol.83, pp.163-178, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 83
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.17211/tcd.1274001
  • Journal Name: Turkish Geographical Review
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.163-178
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerine yönelik geçerli ve güvenilir bir deprem okuryazarlığı ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, karma araştırma yöntemlerinden keşfedici sıralı karma yöntem deseni temel alınarak yürütülmüştür. Çalışma amacına uygun olarak, farklı sınıf seviyelerinden 510 ortaokul öğrencisi örneklem grubu olarak seçilmiştir. Hazırlanan ölçeğin taslak formu, uzman görüşlerine sunularak, bazı maddeler çıkarılmış ve dil/uygunluk kontrolleri yapılmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda son halini alan 60 maddelik taslak ölçek formunun pilot uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrasında elde edilen veriler SPSS ve LISREL programları kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerine tabi tutulmuş, Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmış ve faktörler arasındaki korelasyon değerleri incelenmiştir. Ölçeğin üç boyutlu bir yapıya sahip olduğu, ölçek yapısının ve uyum değeri modellerinin doğrulandığı ortaya konulmuştur. Ayrıca, Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı 0,896 olarak bulunmuştur. Çalışma kapsamında, ortaokul öğrencilerine yönelik, 26 maddeden oluşan beşli likert tipinde bir "Deprem Okuryazarlığı Ölçeği" geliştirilmiş, geçerlilik ve güvenilirlik test edilmiştir.