Mamuratü'l-Aziz Vilayeti Yabancı Misyonu: Kapusenler (Capucins)


Creative Commons License

Kılıçoğlu S.

Art-Sanat, vol.0, 2022 (ESCI) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.26650/artsanat.2022.17.930361
  • Journal Name: Art-Sanat
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Keywords: Capucins, Mamuratu'l-Aziz, Harpout, France College, Anatolia
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Misyonerlik faaliyetleri Osmanlı topraklarında 16. yüzyıldan beri etkin bir şekilde devam etmiştir. Osmanlı toprakları içerisinde yer alan ve misyoner raporlarında “Bible Land” olarak tanımlanan Anadolu coğrafyası ise misyon çalışmalarının önemli bölgelerindendir. Günümüzde Anadolu coğrafyası içerisinde yer alan ve ağırlıklı olarak Elazığ il sınırlarını kapsayan Mamuratü’l-Aziz Vilayeti, 19. yüzyılda misyonerliğin merkez istasyonları arasındadır. Bu çalışmanın temel amacı, Osmanlı topraklarında yürütülen misyon faaliyetlerinden Fransız misyonuna, özelde de Anadolu’daki faaliyet alanlarına dikkat çekmek ve tartışma sahası oluşturmaktır. Üç ana bölüme ayrılan bu makalede, misyonerliğin Osmanlı topraklarındaki genel şeması, Fransızların bu genel şema içerisindeki konumu ve Anadolu coğrafyası özelinde bulunan Mamuratü’l-Aziz ve Harput’un yeri incelenmektedir. Çalışmada Osmanlı arşiv belgelerinden elde edilmiş çizimlerle o dönemde gezginler tarafından çekilmiş görsellerden yararlanılmıştır. Bu bölgede Fransisken cemaatine bağlı olan Kapusen tarikatı, Fransa Devleti himayesinde kolej seviyesinde yapı inşa edip çalışmalar yürütmüşlerdir. Makale kapsamında Harput ve Mamuratü’l Aziz’de Kapusenlerin yapmış oldukları inşa faaliyetleri de değerlendirilmiştir.