FENOKSİ FOSFAZEN TÜREVİ YENİ BİR SCHİFF BAZI LİGANDI SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU


Creative Commons License

Demirhan N., Nergis K.

^1. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2019, pp.2118-2119

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2118-2119
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Son yıllarda fosfor-azot bileşiği olan fosfazenler ile ilgili çalışmalarda önemli gelişmeler olmuştur. Fosfazenler, etkileştikleri molekül gruplarına, reaksiyon şartlarına göre çok sayıda, farklı özellikte ve farklı kullanım alanlarına sahip ürünler oluşturmaktadır. Günümüzde, fosfazenlerin değişik nükleofillerle reaksiyonlarından elde edilen ürünlerin sentezi ve endüstriyel önem taşıyan maddelerin kullanım alanlarının tanımlanması ile ilgili literatürde pek çok çalışmaya rastlanmaktadır. (1-4).

Çalışmamızda, 4.4,6.6-Bis[Spiro(2’,2’’-dioksi-1’,1’’-bifenil)]siklotrifosfazenin (1) salisil aldehitle yeni bir fosfazen bileşiği (2)  ve bu salisilalhitli fosfazen bileşiğinin dodesilamin ile reaksiyonundan salisilaldehit, fenoksi fosfazen ve lineer alkil gruplarını içeren yeni bir Schiff bazi (3) sentezlendi. Sentezlenen yeni maddeler, IR, 31P NMR  ve LC- MS ile tanımlandı  (5,6).

Kaynaklar

1.     H. R. Allcock , Current Opinion in Solid State and Materials Science 10 (2006) 231–240.

2.     Masood-ul-Hasan, R. A. Shaw and M. Woods, J. Chem. Soc. Dalton, (1975) 2202-2207

3.  L. Vıdaud and J. F. Labarre, Journal of Molecular Structure, 176(1988) 337-343

4.  D. Ganapathiappan and S. S. Krishnamurty, J. Chem. Soc. Dalton, (1987) 585-590

5.  G. A. Carriedo,  L. Fernandez- Catuxo, F. J. García Alonso, P. Gomez-Elipe, and P. A. Gonzalez; Macromolecules, 1996, 29, 5320-5325.

6.  Aslan F.  2007